ICT ontwerp

Probleem analyse

Het analyseren van een probleem is de eerste stap richting een oplossing. Uw probleem kan pas worden opgelost wanneer de knelpunten duidelijk zijn. Er zijn vaak meerdere oplossingen mogelijk. Belangrijk is dat de oplossingsrichting bepaald wordt waarin u zich kunt vinden.

Informatieanalyse

Bij de informatieanalyse bepalen we welke informatiebehoeften er zijn. Het moet duidelijk zijn wie er beschikt over welke informatie en wat de doelgroep. Tevens is het van belang wie mutaties mag doorvoeren en hoe athenticatie en authorisatie plaats vindt. 

Functioneel ontwerp

Een functioneel ontwerp verschaft duidelijkheid over de werking en mogelijkheden van het te realiseren eindproduct. Met het functioneel ontwerp wordt bepaald wat de gebruikers met het systeem moeten kunnen en hoe het moet gaan werken. Hierdoor krijgt u een duidelijk beeld van het uiteindelijke product en hoe het zal gaan werken.

Technisch ontwerp

Het technisch ontwerp beschrijft de achtergrond van het te realiseren systeem. Het gaat hierbij niet meer om de gebruiker, maar om de techniek achter het systeem. Er wordt vastgesteld hoe alle gegevens samenhangen en welke systemen en programmeertalen er gebruikt zullen worden om aan alle eisen en wensen te voldoen.


Breng uw eisen en wensen in kaart

Voor iedereen die op het punt staat een project te starten is ontwerpen noodzaak. Voordat u een project start is het erg belangrijk om uw eisen en wensen in kaart te brengen. Afhankelijk van het type project, knelpunt of probleem zijn er diverse ontwerpmethoden en -technieken die u daarbij ondersteunen.

ICT Ontwerp is geschikt indien u

  • uw eisen en wensen duidelijk in kaart wilt brengen
  • een functioneel ontwerp wilt laten opstellen
  • een technisch ontwerp wilt laten opstellen
  • een idee concreet wilt uitwerken in een oplossing
  • een concreet eindresultaat wilt voor de start van het project

Neem gerust contact met ons op! Wij geven graag antwoord op al uw vragen en technische uitdagingen